Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 bổ túc THPT năm học 2014 - 2015

...

SỞ GD&ĐT BẮC KẠN
TRUNG TÂM GDTX NGÂN SƠN
Số: 46/TB-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
Ngân Sơn, ngày 08 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 10 bổ túc THPT năm học 2014-2015

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015 cho các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 661/KH-SGDĐT ngày 06/5/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về kế hoạch tuyển sinh vào các lớp bổ túc THCS, lớp 10 bổ túc THPT năm học 2014-2015;

Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015, Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn Thông báo công tác tuyển sinh vào lớp 10 bổ túc THPT năm học 2014-2015 đến các trường THPT, THCS, PTDT nội trú và Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn thuộc vùng tuyển như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 01 lớp với 50 học viên (tuyển mới 100%).

2. Hình thức tuyển sinh: Thực hiện xét tuyển trên cơ sở kết quả thi tuyển vào lớp 10 THPT ngày 02/7/2014.

3. Đối tư­ợng dự tuyển: Người học đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên.

4. Vùng tuyển: Tuyển học sinh thuộc địa bàn huyện Ngân Sơn và 04 xã Chu Hương, Mỹ Phương, Hà Hiệu, Phúc Lộc của huyện Ba Bể.

Lưu ý: Học sinh ở các khu vực giáp ranh huyện liền kề, được chọn các trung tâm để đăng ký dự tuyển và xét tuyển theo chỉ tiêu của trung tâm đó. Cụ thể như sau:

- Học sinh các xã Chu Hương, Mỹ Phương, Hà Hiệu, Phúc Lộc của huyện Ba Bể được phép nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Trung tâm GDTX: huyện Ba Bể hoặc huyện Ngân Sơn.

- Học sinh ở các thôn, bản của các 02 xã: Thuần Mang, Thượng Quan huyện Ngân Sơn được phép đăng ký dự tuyển vào Trung tâm GDTX: huyện Na Rì hoặc huyện Ngân Sơn.

5. Hình thức học: Học tập trung vào các ngày trong tuần.

6. Về số lượng môn học: Tổ chức dạy và học 08 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân theo quy định của Bộ GDĐT.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

2. Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (bổ túc THCS) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014) hoặc bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (bổ túc THCS);

3. Bản chính học bạ THCS (bổ túc THCS);

4. Giấy xác nhận được hưởng chế độ khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;

6. Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

7. Bản sao sổ hộ khẩu;

8. Hai (02) ảnh 3cm x 4cm (kiểu chứng minh nhân dân) mới chụp năm 2014, phía sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

Tất cả các loại hồ sơ nêu trên đựng trong một túi hồ sơ theo quy định của trung tâm (túi hồ sơ có bán tại Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn).

8. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2014 đến hết ngày 05/8/2014.

Trường hợp học sinh đã đăng ký dự tuyển vào trường THPT dân lập Hùng Vương nhưng sau đó có nguyện vọng vào học tại Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn thì vẫn được phép nộp hồ sơ dự tuyển tại trung tâm với đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng nộp trước ngày 05/8/2014.

9. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn (trụ sở đóng tại Trung tâm Dạy nghề huyện Ngân Sơn), địa chỉ: Khu I - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn.

10. Tổ chức xét duyệt tại đơn vị: ngày 08/8/2014.

11. Tuyển thẳng, chính sách ưu tiên, khuyến khích:

Thực hiện theo Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Có quy định cụ thể về tuyển thẳng, chính sách ưu tiên, khuyến khích đính kèm)

12. Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm hai bài thi (đã tính hệ số) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

(Hệ số bài thi Môn Ngữ văn, môn Toán: Hệ số 2)

13. Xét tuyển:

- Nguyên tắc xét: Xét tuyển đối với thí sinh đã tham gia thi tuyển, thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh.

- Cách xét: Xét tuyển trong số những em không có bài thi nào bị điểm 0 (không) lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu (sau khi đã tuyển thẳng).

14. Một số điểm cần lưu ý thêm:

1. Trung tâm nhận hồ sơ dự tuyển của cả những học sinh có một trong hai bài thi bị điểm 0 (không). Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu, trung tâm sẽ xét đến những học sinh thuộc đối tượng này.

2. Trường hợp cá biệt có những học sinh thuộc vùng tuyển của trung tâm không được tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (ngày 02/7/2014) do đã quá tuổi theo qui định hoặc không tham dự được kỳ thi tuyển sinh vì các lý do chính đáng (có minh chứng kèm theo), nếu có nhu cầu học lớp 10 bổ túc THPT thì làm hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại trung tâm. Trung tâm sẽ lập danh sách riêng để báo cáo Sở GD&ĐT xem xét, quyết định;

3. Học viên học tại Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn sẽ có cơ hội vừa được học BT THPT vừa được học Trung cấp nghề - nếu có nguyện vọng (năm học 2014-2015 trung tâm sẽ liên kết với Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn để tuyển 01 lớp trung cấp nghề với 48 học viên, học tại trung tâm). Song song thời gian học đó, nếu tốt nghiệp học viên vừa được cấp bằng tốt nghiệp THPT (chương trình GDTX) vừa được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 10 bổ túc THPT năm học 2014-2015 của Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn. Nhận được thông báo này trung tâm kính đề nghị các trường THPT, THCS, PTDT nội trú và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thuộc vùng tuyển giúp trung tâm niêm yết công khai thông báo này tại những nơi học sinh dễ theo dõi. Trong quá trình thực hiện, nếu có v­ướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, các bậc phụ huynh và các em học sinh liên hệ qua số điện thoại trung tâm 02813. 874 875 (giờ hành chính) hoặc số di động 0966.972.288 (Đ/c Nông Văn Tỷ) để được trao đổi, giải đáp.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở GD&ĐT


(B/cáo);

- TT:HU, UBND huyện Ngân  Sơn

- Các Phòng GD&ĐT,các trường

(P/hợp);

(Đã ký)

THPT, THCS, PTDTNT và UBND

các xã, thị trấn thuộc vùng tuyển

- Các thành viên HĐTS TT

(T/ hiện);

 Phan Văn Thắng

- L­ưu: VT. 

Bài tin liên quan