LỄ KHAI GIẢNG LỚP CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Ngày 9/6/2012 vừa qua Trung tâm vinh dự tổ chức lễ khai giảng, đến dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo của Huyện
Lễ Khai giảng lớp cán bộ, công chức xã năm 2012 đã diễn ra thành công và tốt đẹp.
Đặc biệt đến dự với Lễ khai giảng có đồng chí Đoàn Văn Hương - Phó GĐ SỞ đến dự và có các lãnh đạo của Huyện Ngân Sơn đến dự: Ông Hoàng Văn Bàn - Chủ tịch UBND huyện, Bà: Chu Thị Huyền,....
Bài tin liên quan