Các HĐ CĐ cơ sở đã thực hiện đầu năm 2011-2012

Tổ chức trung thu cho con em gv trong đơn vị

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ LÀM TRONG THÁNG 9

1. Tuyên truyền và phổ biến bệnh chân, tay, miệng đến cho con em cán bộ, gv trong cơ quan: Đã tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến các cán bộ gv có con con nhỏ để kịp thời nhận thức, cách phòng tránh khỏi dịch bệnh chân tay miệng; biết cách xử lý khi con em mình mắc phải căn bệnh này.

2. Kết hợp với trường cấp 3 Ngân Sơn tổ chức trung thu cho con em cán bộ, gv trong đơn vị: Buổi liên hoan diễn ra hết sức vui vẻ và sôi nổi; CĐ đã rất quan tâm đến đời sống của các cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Tích cực chuẩn bị cho buổi đại hội đoàn sắp tới.

Bài tin liên quan