Thông tin chi tiết Giám đốc "Phan Văn Thắng"
Phan Văn Thắng
Họ và tên Phan Văn Thắng
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Giám đốc
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0972280984
Thư điện tử phanvanthangc3nganson@backan.edu.vn
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều