Thông tin chi tiết Phó giám đốc "Hoàng Văn Tuyến"
Hoàng Văn Tuyến
Họ và tên Hoàng Văn Tuyến
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Phó giám đốc
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02093874875
Thư điện tử ttgdtxnganson@backan.edu.vn
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều